Vitajte v digitálnom repozitári Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV Uniza!

Pred použitím systému si prečítajte nasledovné:

Poslaním tohto digitálneho inštitucionálneho repozitára je prijímať, ukladať, indexovať, uchovávať a šíriť hodnotný digitálny obsah, vedecko-výskumné dokumenty a diela, ako aj záverečné a iné práce študentov a zamestnancov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

Za obsahovú, jazykovú i formálnu úpravu jednotlivých príspevkov ručia výhradne ich autori. Rovnako sa zaručujú, že vlastnia príslušné práva k prezentovaným dielam. Celý obsah repozitára je licencovaný príslušnými licenčnými zmluvami a je určený výhradne na nekomerčné použitie, na vedecké a akademické účely. Používaním repozitára sa zaväzujete tieto pravidlá dôsledne dodržiavať a rešpektovať platný autorský zákon! V prípade, že nesúhlasíte, opustite túto stránku.

Repozitár je registrovaný v ROAR a v OpenDOAR:

http://roar.eprints.org/14372/

http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4232

Niektoré digitálne objekty sú prístupné až po prihlásení sa do systému!

Komunity repozitára

Vyberte komunitu, ktorej kolekcie chcete prehliadať.

Nedávno pridané

Zobraziť ďalšie