Vitajte v digitálnom repozitári Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV Uniza!

Pred použitím systému si prečítajte nasledovné:

Poslaním tohto digitálneho inštitucionálneho repozitára je prijímať, ukladať, indexovať, uchovávať a šíriť hodnotný digitálny obsah, vedecko-výskumné dokumenty a diela, ako aj záverečné a iné práce študentov a zamestnancov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

Za obsahovú, jazykovú i formálnu úpravu jednotlivých príspevkov ručia výhradne ich autori. Rovnako sa zaručujú, že vlastnia príslušné práva k prezentovaným dielam. Celý obsah repozitára je licencovaný príslušnými licenčnými zmluvami a je určený výhradne na nekomerčné použitie, na vedecké a akademické účely. Používaním repozitára sa zaväzujete tieto pravidlá dôsledne dodržiavať a rešpektovať platný autorský zákon! V prípade, že nesúhlasíte, opustite túto stránku.

Repozitár je registrovaný v ROAR a v OpenDOAR:

http://roar.eprints.org/14372/

http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4232

Niektoré digitálne objekty sú prístupné až po prihlásení sa do systému!

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Formanek, Matus (Ikaros, 2019-05)
  Prvotný námet smerujúci ku vzniku predloženého článku sa opiera o nedávno riešený praktický problém, resp. úlohu, ktorá vyplynula z aktívnej prevádzky inštitucionálneho repozitára Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva ...
 • Formanek, Matus; Zaborsky, Martin (Ikaros, 2017)
  This paper points out selected general security issues of digital repositories and some known means of cyber attacks initiated against them within the global network. In the theoretical introduction, the authors rely on ...
 • Formanek, Matus (Ikaros, 2016)
  In this paper we summarize the results of the qualitative analysis carried out in 2015 in collaboration with twelve researchers from the University of Zilina, Slovakia. The primary part of the discussed research was ...
 • Dobbersteinova, Jitka; Hudecova, Simona; Stozicka, Zuzana (Vydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, 2019)
  V rukách držíte učebný text kurzu „Publikačný poradca“. Kurz organizuje Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky a je určený predovšetkým knihovníkom a informačným špecialistom v univerzitných, akademických ...
 • Formanek, Matus; Sustekova, Erika; Filip, Vladimir (Italian Journal of Library, Archives, and Information Science (JLIS.it), 2019-05-15)
  This article focuses on the development of European institutional repositories web security in the field of Library and Information Science (LIS). Since the first analysis in June 2016, we have been still using the same ...

View more