Digitálny repozitár KMKD

Digitálny repozitár Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva (KMKD)

Víta Vás digitálny repozitár Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva!

Pred použitím systému si prečítajte nasledovné:

Poslaním digitálneho inštitucionálneho repozitára KMKD je prijímať, ukladať, indexovať, uchovávať a šíriť hodnotný digitálny obsah, vedecko-výskumné dokumenty a diela, ako aj záverečné a iné práce študentov a zamestnancov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

Za obsahovú, jazykovú i formálnu úpravu jednotlivých príspevkov ručia výhradne ich autori. Rovnako sa zaručujú, že vlastnia príslušné práva k prezentovaným dielam. Celý obsah repozitára je licencovaný príslušnými licenčnými zmluvami a je určený výhradne na nekomerčné použitie, na vedecké a akademické účely. Používaním repozitára sa zaväzujete tieto pravidlá dôsledne dodržiavať a rešpektovať platný autorský zákon! V prípade, že nesúhlasíte, opustite túto stránku.

Digitálny repozitár KMKD je registrovaný v oficiálnych registroch ROAR, OpenDOAR, DuraSpace:

http://roar.eprints.org/14372

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4232

https://duraspace.org/registry/entry/6788

Niektoré digitálne objekty sú prístupné až po prihlásení sa do systému!

Komunity KMKD UNIZA

Vyberte komunitu, ktorej kolekcie chcete prehliadať.

Nedávno pridané

 • Formanek, Matúš (Information Technology and Libraries, 2021-03-19)
  This paper discusses the importance of search engine optimization (SEO) for digital repositories. We first describe the importance of SEO in the academic environment. Online systems, such as institutional digital repositories, ...
 • kolektív autorov (KMKD FHV Uniza, 2021-01)
  Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v dňoch 23. a 24. októbra 2019 organizovala konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Kultúrne dedičstvo v 21. storočí. ...
 • Turóci, Martin; Jesenský, Miloš (KMKD FHV Uniza, 2020-12-04)
  Civilizačný postup, ktorý sa, žiaľ, v dejinách štátov a národov nie vždy stotožňoval aj s morálnym a kultúrnym progresom, bol takmer bez výnimky založený na stratégii explore, expand, exploit. Pomyslené alebo doslovné ...
 • Cepek, Slavomir; Antolova, Silvia; studenti KMKD; zamestnanci KMKD (KMKD FHV Uniza, 2019-11)
 • Formanek, Matus; Hnat, Adam; Filip, Vladimir (Slovensky narodopis, 2020-04)
  This paper maps out the possibilities of using virtual and augmented reality in the context of virtual museums and galleries. In addition to the many advantages that virtual reality offers in new knowledge acquisition and ...

Zobraziť ďalšie