Víta Vás digitálny repozitár Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva!

Pred použitím systému si prečítajte nasledovné:

Poslaním digitálneho inštitucionálneho repozitára KMKD je prijímať, ukladať, indexovať, uchovávať a šíriť hodnotný digitálny obsah, vedecko-výskumné dokumenty a diela, ako aj záverečné a iné práce študentov a zamestnancov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

Za obsahovú, jazykovú i formálnu úpravu jednotlivých príspevkov ručia výhradne ich autori. Rovnako sa zaručujú, že vlastnia príslušné práva k prezentovaným dielam. Celý obsah repozitára je licencovaný príslušnými licenčnými zmluvami a je určený výhradne na nekomerčné použitie, na vedecké a akademické účely. Používaním repozitára sa zaväzujete tieto pravidlá dôsledne dodržiavať a rešpektovať platný autorský zákon! V prípade, že nesúhlasíte, opustite túto stránku.

Digitálny repozitár KMKD je registrovaný v oficiálnych registroch ROAR, OpenDOAR, DuraSpace:

http://roar.eprints.org/14372

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4232

https://duraspace.org/registry/entry/6788

Niektoré digitálne objekty sú prístupné až po prihlásení sa do systému!

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds