Digitálny repozitár KMKD

Digitálny repozitár Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva (KMKD)

Víta Vás digitálny repozitár Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva!

Pred použitím systému si prečítajte nasledovné:

Poslaním digitálneho inštitucionálneho repozitára KMKD je prijímať, ukladať, indexovať, uchovávať a šíriť hodnotný digitálny obsah, vedecko-výskumné dokumenty a diela, ako aj záverečné a iné práce študentov a zamestnancov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

Za obsahovú, jazykovú i formálnu úpravu jednotlivých príspevkov ručia výhradne ich autori. Rovnako sa zaručujú, že vlastnia príslušné práva k prezentovaným dielam. Celý obsah repozitára je licencovaný príslušnými licenčnými zmluvami a je určený výhradne na nekomerčné použitie, na vedecké a akademické účely. Používaním repozitára sa zaväzujete tieto pravidlá dôsledne dodržiavať a rešpektovať platný autorský zákon! V prípade, že nesúhlasíte, opustite túto stránku.

Digitálny repozitár KMKD je registrovaný v oficiálnych registroch ROAR, OpenDOAR, DuraSpace:

http://roar.eprints.org/14372

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4232

https://duraspace.org/registry/entry/6788

Niektoré digitálne objekty sú prístupné až po prihlásení sa do systému!

Komunity KMKD UNIZA

Vyberte komunitu, ktorej kolekcie chcete prehliadať.

Nedávno pridané

 • kolektív autorov (KMKD FHV Uniza, 2020)
 • Foltýnek, Tomáš a kol. (Karolinum, 2021-01)
  V této příručce si ukážeme, jak správně pracovat s literárními zdroji neboli prameny, ze kterých vycházíte při psaní seminárek, závěrečných prací a dalších akademických textů. Vlastně všude, kde používáte poznatky svých ...
 • Šipulová, Marta (KMKD FHV Uniza, 2018-12-12)
  Cieľom tohto príspevku je stručná charakteristika marketingu, marketingovej komunikácie a formy marketingovej komunikácie. Má slúžiť k zrýchleniu orientácie medzi rôznymi druhmi marketingovej komunikácie, kde sú podotknuté ...
 • Formanek, Matúš (Information Technology and Libraries, 2021-03-19)
  This paper discusses the importance of search engine optimization (SEO) for digital repositories. We first describe the importance of SEO in the academic environment. Online systems, such as institutional digital repositories, ...
 • kolektív autorov (KMKD FHV Uniza, 2021-01)
  Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v dňoch 23. a 24. októbra 2019 organizovala konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Kultúrne dedičstvo v 21. storočí. ...

Zobraziť ďalšie

Vyhľadávať v repozitári

Prehliadať

Môj účet

Prehliadanie

Kanály RSS