Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kapralikova, Nikola (KMKD FHV Uniza, 2018-12-12)
 • Adamova, Zuzana; Skreko, Anton (Ústav informácií a prognóz školstva, 2012)
  Kniha Autorské právo v školách je na Slovensku ojedinelý projekt zameraný na aplikáciu autorského práva konkrétnou profesijnou skupinou. Cieľovou skupinou sú primárne pedagógovia, obsiahnuté informácie je však možné ...
 • Centralny datovy archiv (CDA, 2016-11-10)
  Trvalé a spoľahlivé uchovávanie a sprístupňovanie informácií, poznatkov a skutočností v najrôznejších formách, ktoré je základným a prirodzeným poslaním pamäťových inštitúcií, nadobudlo v ostatných rokoch nový virtuálny ...
 • Centralny datovy archiv (CDA, 2017-11-09)
  Prevádzka a rozvoj systémov na spoľahlivú dlhodobú archiváciu digitálneho obsahu patrí k aktuálnym úlohám pamäťových inštitúcií. Je to logické pokračovanie tradič- ných procesov tvorby, ochrany a sprístupňovania hmotných ...
 • Centralny datovy archiv (CDA, 2018-11-08)
  Dlhodobé uchovávanie rozsiahlych digitálnych zbierok informačných prameňov pribudlo v ostatných rokoch do štandardného portfólia kompetencií pamäťových inštitú- cií. Knižnice sa úspešne vyrovnávajú s revolučnými zmenami ...
 • Formanek, Matus (KMKD FHV Uniza, 2018-10-01)
 • Kozejova-Palkechova, Marcela; Murgasova, Veronika (MKD Revue, 2015-01)
  Príspevok analyzuje definície digitálnych objektov, s ktorými sa stretávame v digitalizačnej praxi v rámci Centra excelentnosti Pamäť Slovenska. Poukazuje na nezrovnalosti v používaní pojmov digitálny objekt, zdigitalizovaný ...
 • Formanek, Matus (KMKD FHV Uniza, 2019-11-07)
  Cieľom prednášky je predstaviť digitálny repozitár a jeho poslanie pri publikovaní výstupov prostredníctvom open access. Predložené skúsenosti vychádzajú z prevádzky registrovaného digitálneho repozitára Katedry mediamatiky ...
 • Formanek, Matus (Ikaros, 2019-05)
  Prvotný námet smerujúci ku vzniku predloženého článku sa opiera o nedávno riešený praktický problém, resp. úlohu, ktorá vyplynula z aktívnej prevádzky inštitucionálneho repozitára Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva ...
 • Formanek, Matus; Zaborsky, Martin (Ikaros, 2017)
  This paper points out selected general security issues of digital repositories and some known means of cyber attacks initiated against them within the global network. In the theoretical introduction, the authors rely on ...
 • Kozejova-Palkechova, Marcela; Murgasova, Veronika (Transcom 2015, 2015-06)
  This article aims to give latest information about digitization process at the University of Žilina in the context of Memory of Slovakia – The national center of excellence. We briefly describe hardware and software ...
 • Cano Martin, Alberto; Cozar de la Casa, Loudres; Baskent, Cagri (KMKD FHV Uniza, 2018-12-12)
 • The DSpace Developer Team (2017-09-08)
 • Laucek, Anton (2014)
 • Andrejcikov, Andrej; Piskula, Libor; Gabrisova, Henrieta (ITLib, 2019)
  S nárastom počtu technologických zariadení, ktoré nás postupne obklopujú, si stále častejšie kladieme otázky tý- kajúce sa bezpečnosti či ochrany – bezpečnosti dát, ochrany našich osobných údajov, bezpečnosti informačný ...
 • Formanek, Matus (MKD Revue, 2017)
  Článok stručne predstavuje open-source softvér DSpace, ktorý tvorí hlavnú aplikačnú vrstvu webového systému Katalógy historických knižníc. Ďalej popisuje mapovanie metadátových elementov, ako aj priebeh transformácie ...
 • Augustinova, Eva (MKD Revue, 2016-03)
  Rukopisný materiál uložený v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice pochádza zo začiatku 20. storočia zo Seminárnej knižnice v Banskej Bystrici.
 • Augustinova, Eva (MKD Revue, 2016-02)
  Spoločenský kruh údolia rieky Slaná vydal svoj katalóg v Tornali v roku 1899. Registruje okolo 350 titulov kníh, väčšinou beletrie. Sú usporiadané abecedne a uvádzajú signatúru, autora, názov, počet zväzkov a počet exemplárov.
 • Augustinova, Eva (MKD Revue, 2016-03)
  Abecedný katalóg ľudovej knižnice Kazinciho spolku registruje 1730 titulov kníh, najmä beletrie, s uvedením signatúry, autora, názvu, počtu zväzkov a ceny knihy.
 • Augustinova, Eva (MKD Revue, 2016-02)
  Katalóg knižnice Čitateľského spolku v Štítniku obsahuje okolo 1000 záznamov o maďarských a nemeckých knihách uložených v knižnici.