Externé zdroje

Recent Submissions

 • Foltýnek, Tomáš a kol. (Karolinum, 2021-01)
  V této příručce si ukážeme, jak správně pracovat s literárními zdroji neboli prameny, ze kterých vycházíte při psaní seminárek, závěrečných prací a dalších akademických textů. Vlastně všude, kde používáte poznatky svých ...
 • Centralny datovy archiv (CDA, 2018-11-08)
  Dlhodobé uchovávanie rozsiahlych digitálnych zbierok informačných prameňov pribudlo v ostatných rokoch do štandardného portfólia kompetencií pamäťových inštitú- cií. Knižnice sa úspešne vyrovnávajú s revolučnými zmenami ...
 • Centralny datovy archiv (CDA, 2017-11-09)
  Prevádzka a rozvoj systémov na spoľahlivú dlhodobú archiváciu digitálneho obsahu patrí k aktuálnym úlohám pamäťových inštitúcií. Je to logické pokračovanie tradič- ných procesov tvorby, ochrany a sprístupňovania hmotných ...
 • Centralny datovy archiv (CDA, 2016-11-10)
  Trvalé a spoľahlivé uchovávanie a sprístupňovanie informácií, poznatkov a skutočností v najrôznejších formách, ktoré je základným a prirodzeným poslaním pamäťových inštitúcií, nadobudlo v ostatných rokoch nový virtuálny ...
 • Andrejcikov, Andrej; Piskula, Libor; Gabrisova, Henrieta (ITLib, 2019)
  S nárastom počtu technologických zariadení, ktoré nás postupne obklopujú, si stále častejšie kladieme otázky tý- kajúce sa bezpečnosti či ochrany – bezpečnosti dát, ochrany našich osobných údajov, bezpečnosti informačný ...
 • Jedlickova, Lubica (ITLib, 2019)
  Jasná identifikácia informačnej entity je v kontexte rýchlej a efektívnej komunikácie nevyhnutnosťou. V rôznych informačných procesoch sú informačné objekty reprezentované symbolickými znakovými reťazcami – identifikátormi. ...
 • Dobbersteinova, Jitka; Hudecova, Simona; Stozicka, Zuzana (Vydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, 2019)
  V rukách držíte učebný text kurzu „Publikačný poradca“. Kurz organizuje Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky a je určený predovšetkým knihovníkom a informačným špecialistom v univerzitných, akademických ...
 • Blaho, Andrej (UK BA, 2018-09-04)
 • Hvizdak, Michal; CeIKT UNIZA (CeIKT Uniza, 2017-11)
 • Floridi, Luciano (Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2015)
  On the 8th of February 2013, The Onlife Manifesto1 was released at an inaugural event held in Brussels by DG Connect, the European Commission Directorate General for Communications Networks, Content & Technology.2 The ...
 • Adamová, Zuzana; Škreko, Anton (Ústav informácií a prognóz školstva, 2012)
  Kniha Autorské právo v školách je na Slovensku ojedinelý projekt zameraný na aplikáciu autorského práva konkrétnou profesijnou skupinou. Cieľovou skupinou sú primárne pedagógovia, obsiahnuté informácie je však možné ...
 • The DSpace Developer Team (2017-09-08)