DSpace Repository

Digitálny repozitár ako objekt

Show simple item record

dc.contributor.author Formanek, Matus
dc.date.accessioned 2019-07-19T07:36:32Z
dc.date.available 2019-07-19T07:36:32Z
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.issn 1212-5075
dc.identifier.uri http://ikaros.cz/digitalny-repozitar-ako-objekt
dc.identifier.uri https://repozitar.kmkd.uniza.sk/xmlui/handle/kmkd_hdl/182
dc.description Článok je zverejnený ako postprint s láskavým dovolením redakcie časopisu Ikaros. sk
dc.description.abstract Prvotný námet smerujúci ku vzniku predloženého článku sa opiera o nedávno riešený praktický problém, resp. úlohu, ktorá vyplynula z aktívnej prevádzky inštitucionálneho repozitára Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len KMKD). Výskumu digitálnych priestorov a digitálnych objektov sa aktívne venujeme na tomto pracovisku už dlhší čas. Teoretické i praktické jadro problematickej témy sme spracovali formou prípadovej štúdie, v ktorej sme vzniknutý problém analyzovali, pričom sme sa pokúsili i načrtnúť možné riešenie. Podstata štúdie spočíva primárne v návrhu efektívneho riešenia migrácie systému digitálneho repozitára ako celku. Predmetný digitálny repozitár sme plánovali z viacerých bezpečnostných dôvodov aktualizovať, čo vyústilo napokon do nutnosti migrácie jednotlivých jeho súčastí do úplne nového, modernejšieho prostredia. Svojou povahou tento systém napĺňal funkčné kritériá inštitucionálneho repozitára využívajúceho slobodný software DSpace vo verzii 6.2. V našom článku budeme nazerať na digitálny repozitár, založený na DSpace, ako na funkčný celistvý objekt. Jeho imanentnou súčasťou sú, okrem iného, i digitálne objekty. My sa pokúsime o abstraktnejší teoretický náčrt riešenia, v ktorom budeme repozitár vnímať ako jeden, no o to komplexnejší objekt s odpovedajúcimi vlastnosťami. Je všeobecne známe, že digitálny objekt môžeme, v prípade potreby, premiestniť z jedného elektronického priestoru do druhého. Pri dodržaní istých pravidiel a postupov nehrozí strata integrity samotného objektu ani jeho metadát. Praktická realizácia postupov však už nemusí byť triviálna záležitosť. sk
dc.language.iso sk_SK sk
dc.publisher Ikaros sk
dc.relation.ispartofseries 23;1
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ *
dc.subject digitalne repozitare sk
dc.subject digital repository en
dc.subject digitalny objekt sk
dc.subject migracia sk
dc.subject ubuntu sk
dc.subject upgrade systemu sk
dc.subject digitalny repozitar sk
dc.title Digitálny repozitár ako objekt sk
dc.type Article sk


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account