DSpace Repository

Zborníky z konferencií CDA (Centrálny dátový archív)

Zborníky z konferencií CDA (Centrálny dátový archív)

 

https://cda.kultury.sk/

Recent Submissions

  • Centralny datovy archiv (CDA, 2018-11-08)
    Dlhodobé uchovávanie rozsiahlych digitálnych zbierok informačných prameňov pribudlo v ostatných rokoch do štandardného portfólia kompetencií pamäťových inštitú- cií. Knižnice sa úspešne vyrovnávajú s revolučnými zmenami ...
  • Centralny datovy archiv (CDA, 2017-11-09)
    Prevádzka a rozvoj systémov na spoľahlivú dlhodobú archiváciu digitálneho obsahu patrí k aktuálnym úlohám pamäťových inštitúcií. Je to logické pokračovanie tradič- ných procesov tvorby, ochrany a sprístupňovania hmotných ...
  • Centralny datovy archiv (CDA, 2016-11-10)
    Trvalé a spoľahlivé uchovávanie a sprístupňovanie informácií, poznatkov a skutočností v najrôznejších formách, ktoré je základným a prirodzeným poslaním pamäťových inštitúcií, nadobudlo v ostatných rokoch nový virtuálny ...