DSpace Repository

Reálny a virtuálny verejný priestor

Show simple item record

dc.contributor.author Formanek, Matus
dc.date.accessioned 2019-10-29T17:35:46Z
dc.date.available 2019-10-29T17:35:46Z
dc.date.issued 2019-10-29
dc.identifier.issn 1336-0779
dc.identifier.issn 1335-793X
dc.identifier.uri https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/32-realny%20a%20virtualny.pdf
dc.identifier.uri https://repozitar.kmkd.uniza.sk/xmlui/handle/kmkd_hdl/194
dc.description výťah z PhD práce sk
dc.description.abstract V príspevku sumarizujeme metódy použité v dizertačnej práci s názvom Reálny a virtuálny verejný priestor, ktorá bola úspešne obhájená na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (KMKD) v auguste 2018. Odbornej verejnosti prinášame najdôležitejšie závery a zistenia, ktoré z práce vyplynuli. Tematicky príspevok pokrýva i stanovenie cieľov predmetnej práce, stručné výsledky kvalitatívnej analýzy európskych repozitárov z oblasti knižnično-informačnej vedy, riešenie prípadovej štúdie virtuálneho priestoru, ako aj jeho rámcovú architektúru a závery finálnej heuristickej evaluácie výsledného riešenia, ktorý nesie podobu pilotného projektu menšieho inštitucionálneho repozitára. sk
dc.language.iso sk_SK sk
dc.publisher ITLib sk
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ *
dc.subject digitalny repozitar sk
dc.subject verejny priestor sk
dc.subject realny priestor sk
dc.subject vysledky vyskumu sk
dc.subject PhD sk
dc.subject digitalny repozitar sk
dc.subject digital repository en
dc.title Reálny a virtuálny verejný priestor sk
dc.type Article sk


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account