Digitálny repozitár KMKD: Recent submissions

 • Foltýnek, Tomáš a kol. (Karolinum, 2021-01)
  V této příručce si ukážeme, jak správně pracovat s literárními zdroji neboli prameny, ze kterých vycházíte při psaní seminárek, závěrečných prací a dalších akademických textů. Vlastně všude, kde používáte poznatky svých ...
 • Šipulová, Marta (KMKD FHV Uniza, 2018-12-12)
  Cieľom tohto príspevku je stručná charakteristika marketingu, marketingovej komunikácie a formy marketingovej komunikácie. Má slúžiť k zrýchleniu orientácie medzi rôznymi druhmi marketingovej komunikácie, kde sú podotknuté ...
 • Formanek, Matúš (Information Technology and Libraries, 2021-03-19)
  This paper discusses the importance of search engine optimization (SEO) for digital repositories. We first describe the importance of SEO in the academic environment. Online systems, such as institutional digital repositories, ...
 • kolektív autorov (KMKD FHV Uniza, 2021-01)
  Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v dňoch 23. a 24. októbra 2019 organizovala konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Kultúrne dedičstvo v 21. storočí. ...
 • Turóci, Martin; Jesenský, Miloš (KMKD FHV Uniza, 2020-12-04)
  Civilizačný postup, ktorý sa, žiaľ, v dejinách štátov a národov nie vždy stotožňoval aj s morálnym a kultúrnym progresom, bol takmer bez výnimky založený na stratégii explore, expand, exploit. Pomyslené alebo doslovné ...
 • Cepek, Slavomir; Antolova, Silvia; studenti KMKD; zamestnanci KMKD (KMKD FHV Uniza, 2019-11)
 • Formanek, Matus; Hnat, Adam; Filip, Vladimir (Slovensky narodopis, 2020-04)
  This paper maps out the possibilities of using virtual and augmented reality in the context of virtual museums and galleries. In addition to the many advantages that virtual reality offers in new knowledge acquisition and ...
 • Formanek, Matus (KMKD FHV Uniza, 2019-11-07)
  Cieľom prednášky je predstaviť digitálny repozitár a jeho poslanie pri publikovaní výstupov prostredníctvom open access. Predložené skúsenosti vychádzajú z prevádzky registrovaného digitálneho repozitára Katedry mediamatiky ...
 • Formanek, Matúš (ITLib, 2019-10-29)
  V príspevku sumarizujeme metódy použité v dizertačnej práci s názvom Reálny a virtuálny verejný priestor, ktorá bola úspešne obhájená na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity ...
 • Formanek, Matus; Filip, Vladimir; Hnat, Adam (KMKD FHV Uniza, 2019-10-28)
 • Centralny datovy archiv (CDA, 2018-11-08)
  Dlhodobé uchovávanie rozsiahlych digitálnych zbierok informačných prameňov pribudlo v ostatných rokoch do štandardného portfólia kompetencií pamäťových inštitú- cií. Knižnice sa úspešne vyrovnávajú s revolučnými zmenami ...
 • Centralny datovy archiv (CDA, 2017-11-09)
  Prevádzka a rozvoj systémov na spoľahlivú dlhodobú archiváciu digitálneho obsahu patrí k aktuálnym úlohám pamäťových inštitúcií. Je to logické pokračovanie tradič- ných procesov tvorby, ochrany a sprístupňovania hmotných ...
 • Centralny datovy archiv (CDA, 2016-11-10)
  Trvalé a spoľahlivé uchovávanie a sprístupňovanie informácií, poznatkov a skutočností v najrôznejších formách, ktoré je základným a prirodzeným poslaním pamäťových inštitúcií, nadobudlo v ostatných rokoch nový virtuálny ...
 • Formanek, Matus (Ikaros, 2019-10-03)
  Virtualizácia je dnes už bežnou technológiou, ktorá sa čoraz častejšie využíva i mimo podnikového segmentu, napríklad vo vzdelávacích, výskumných, či pamäťových inštitúciách. Vďaka viacerým voľne dostupným open source ...
 • Andrejcikov, Andrej; Piskula, Libor; Gabrisova, Henrieta (ITLib, 2019)
  S nárastom počtu technologických zariadení, ktoré nás postupne obklopujú, si stále častejšie kladieme otázky tý- kajúce sa bezpečnosti či ochrany – bezpečnosti dát, ochrany našich osobných údajov, bezpečnosti informačný ...
 • Jedlickova, Lubica (ITLib, 2019)
  Jasná identifikácia informačnej entity je v kontexte rýchlej a efektívnej komunikácie nevyhnutnosťou. V rôznych informačných procesoch sú informačné objekty reprezentované symbolickými znakovými reťazcami – identifikátormi. ...
 • Formanek, Matus (Ikaros, 2019-05)
  Prvotný námet smerujúci ku vzniku predloženého článku sa opiera o nedávno riešený praktický problém, resp. úlohu, ktorá vyplynula z aktívnej prevádzky inštitucionálneho repozitára Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva ...
 • Formanek, Matus; Zaborsky, Martin (Ikaros, 2017)
  This paper points out selected general security issues of digital repositories and some known means of cyber attacks initiated against them within the global network. In the theoretical introduction, the authors rely on ...
 • Formanek, Matus (Ikaros, 2016)
  In this paper we summarize the results of the qualitative analysis carried out in 2015 in collaboration with twelve researchers from the University of Zilina, Slovakia. The primary part of the discussed research was ...
 • Dobbersteinova, Jitka; Hudecova, Simona; Stozicka, Zuzana (Vydavateľstvo otvorenej vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, 2019)
  V rukách držíte učebný text kurzu „Publikačný poradca“. Kurz organizuje Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky a je určený predovšetkým knihovníkom a informačným špecialistom v univerzitných, akademických ...